Sensory Magic Room

Snoozelen Sensory Magic Room özel tasarlanmış bir odadır. Türkiye’de ilk kez merkezimizde kullanıma sokulan bu odada çalışmalar vücudun tüm duyularını 45 dakika boyunca uyaracak şekilde kişiye özel planlanmakta ve uygulanmaktadır.

Magic Roomda;

 • Görsel Stimülasyon ( Görme)
 • İşitsel Stimülasyon ( Ses )
 • Olfaktor ( Koku )
 • Taste ( Tat )
 • Tactile stimülasyon (Dokunma)
 • Proprioseptif ve vestibüler stimülasyon (Denge ) duyuları öncelikle hedeflenen uyarı bölgeleridir.

Magic Room ortamında aşağıdaki problem gruplarına yönelik çalışmalar yapmaktayız.

 • Duyu Bütünleme Bozukluğu,
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB),
 • Otizm,
 • Disleksi ve özel eğrenme güçlükleri,
 • Praxis sorunlar,
 • Serebral palsi,
 • Down Sendromu,
 • Gelişimsel gecikmeler,
 • İnce ve kaba motor fonksiyon bozukluğu,
 • Genel koordinasyon sorunları..

Çalışmalarımızda güncel test ve ölçekler kullanılmakta, düzenli aralıklarla gelişim değerlendirme ve raporlamaları yapılmakta, ihtiyac görüldüğünde ebeveynlerin de programa katılımı sağlanmaktadır.