Montessori

İtalya’da ilk kadın tıp doktoru ünvanını alan Maria Montessori daha sonra adı ile anılan Montessori eğitim modelini ortaya çıkarmıştır. Başlangıçta zihinsel engelli çocuklar için okul açarak kendi metodunu uygulamış olan Maria Montessori sonrasında metodunun geçerliliğini tüm çocuklar için kabul ettirmiştir.

Montessori ye göre çocuk;

 • Özümleyici akıl (absorbent mind)
 • Hazırlanmış çevre (prepared environment)
 • Otomatik eğitim (autoeducation)
 • Özgürlük (freedom)
 • Duyarlılık dönemleri (sensitive periods) sıralamasında öğrenir.

Montessori uygulayıcı sertifikasyonuna sahip olduğumuz programımız, Montessori felsefesine uygun olarak düzenlenmiş istasyonlarımızda uygulanmaktadır. Uygulamakta olduğumuz akran etkileşim temelli grup çalışmalarımız da yine bu felsefe ile verilmektedir.

Montessori programımız ile amaçlananlar;

 • İnce motor becerileri amaçlı uygun şekilde kullanmak,
 • Konsantrasyon becerisini geliştirmek,
 • Gözlem yeteneğini arttırmak,
 • Düzen ve sıralamanın farkında olmasını sağlamak,
 • Organize olabilme becerisini geliştirmek,
 • Pratik becerilerin farkında olma,
 • Matematiksel kavramları yorumlama,
 • Dil becerilerini geliştirmek,
 • Yaratıcı sanat becerilerini arttırmak,
 • Doğal düzeni anlama ve adapte olabilmesini sağlamak,
 • Akranlarıyla etkileşimde sosyal bilinci kazanmasını sağlamaktır.