Muhakeme

Muhakeme becerisi, “bireyin kendisine sunulan veya edindiği bilgilerden yola çıkarak, tüm etkenleri düşünüp bir çıkarımda bulunmasıdır” (Goswami,  2010).

Muhakeme yeteneği, problem çözme, karar verme gibi zekânın temel bileşenlerinden birisidir.

Lohman  ve  Hagen  (2003)  muhakeme  yeteneğini;

  1. Sözel (sözcük dağarcığı, sözel muhakeme),
  2. Sayısal (sayı becerisi” ve “sayısal muhakeme),
  3. Sözel olmayan (uzamsal) şeklinde üçe ayırmaktadır.

Sözel  muhakeme  sözcükler  arasında  bağ  kurma,  metinlerden  çıkarımda  bulunabilme  becerisini, Sayısal  muhakeme,  sayılardan  çıkarımda  bulunmayı , Sözel olmayan  muhakeme ise  görsel ögeler arasında ilişki kurmayı, çıkarımda bulunmayı ifade etmektedir.

Muhakeme hangi alanda olursa olsun tümdengelimsel veya tümevarımsal akıl yürütmeye dayalı olarak gerçekleşir.

Muhakeme  yeteneği  öğretim  ortamında  uygun öğretim programları vasıtasıyla artırılabilir (Erbay, 2009; İnal, 2010; Mevarech ve Fridkin, 2006; Pilten, 2008). 

PGSPORTS bünyesinde uygulanan spor ve aktivite çalışmaları içerisinde Muhakeme çalışmaları da desteklenmekte, tamamen özel gereksinimli çocuklara uyarlanmış yaş yaş, seviye seviye ilerleme sağlanan hedeflerden oluşan özel bir program uygulanmaktadır