Oyun

Çocuklar birçok şeyi oyun oynarken öğrenirler. Aslında çocuğun dili oyundur. Özellikle erken dönemde kazandırılan oyun oynama becerisi çocuğun bir çok gelişim alanına doğrudan etki sağlamaktır.

2011 yılında yapılan bir araştırmaya göre (Sualy, Yount, Kelly-Vance, & Ryalls, 2011), erken dönemde çocuklarla oyun oynayarak yapılan bir müdahalenin, çocukların hem dil gelişimine hem de sosyal becerilerinde bir artışa yardımcı olduğu bulunmuştur. Dil gelişimi yaşayan çocuklarda oyunun bilişsel becerilere etkisini görmek için yapılan çalışmada, okul öncesi dönemdeki 11 çocuk, farklı oyun gruplarında yer almıştır. İlk grupta yer alan çocuklar, 6 hafta süren ve her gün tekrarlanan yarım saatlik oyun çalışmasına dahil olmuştur. Bu çalışma süresince, uzmanlar çocuklara o gün oynanacak oyunla ilgili kısa bir hikaye okumuş, sonra oyuncakları tanıtmış ve 15 dakikalık oyun süresi boyunca çocuklara yönlendirici sorularda bulunmuştur. Örneğin, elinde oyuncak bebek olan bir çocuğa, “Sence neye ihtiyacı var? Acıkmış mı?” sorusunu sorup, çocuğun oyuncak bebeği beslemesi teşvik edilmiştir. Bu oyun grubunda uzmanlar, model olmuş, sorular sorarak kolaylaştırma sağlamış ve çocuklar doğru davranışı yerine getirince onay vererek davranışın pekişmesini sağlamıştır.

Sonuçlar ortaya koymuştur ki 6 hafta boyunca sadece oyuncakları verilerek hiçbir şekilde model olunmayan grupla karşılaştırıldığında, bu metodun uygulandığı oyun grubuna dahil edilen çocuklar, bu süreç sonunda daha karmaşık oyunlar kurabilmeyi öğrenmiş ve aynı zamanda oyunlarına çeşitlilik katabilmiştir. Yönerge verme, model olma ve doğru davranışı ödüllendirerek pekiştirme, çocukların oyun becerilerini ve buna bağlı olarak dil ve sosyal yetilerini geliştirmiştir. (Kaynakça için tıklayınız )

PGSPORTS bünyesinde yer alan Etkileşim Temelli Oyun Programı bilişsel, iletişim ve sosyal-duygusal alanlarında 15 temel davranış baz alınarak uygulanmaktadır