Drama

Yaratıcı drama, okul öncesi çocukların oyunlarında görülen kendisi ve akranının hakkındaki bilincini artıran ve her çocuğun hayal gücünü geliştiren bir öğrenme aracıdır. Yaratıcı drama, akran etkileşim temelli bir grup çalışmasıdır. Mizansellere çocuğun etkin şekilde katılabilmesi için, duyularını, hayal gücünü, sembolleştirme becerisini kazanmasını hedefler.

Okul öncesi dönemde çocukta ilk dramatik öğrenme taklit etme ile başlamaktadır. Çocuklar, hayali ve gerçek yaşantılar ile davranışları arasında fiziksel ve bilişsel bağlantılar kurabildikçe, taklit becerileri gelişmekte ve oyuna dönüşmektedir. Yaratıcı drama ile çocuğun yanlış yapma, eleştirilme korkusu olmadan kendini en iyi şekilde ifade edebilmesini sağlanır.

Drama etkinlikleri uygulanırken takip edilen 4 süreç vardır.

Bunlar;

  1. Isınma,
  2. Kaynaştırma,
  3. Uygulama
  4. Değerlendirmedir.

Yaratıcı drama çalışmaları sırasında kullanılan pek çok teknik vardır. Bunlar, pandomim, rol oynama, doğaçlama, hikâye oluşturma ve dramatizasyondur.

PGSPORTS bünyesinde uygulanan Drama çalışmaları tamamen özel gereksinimli çocuklara uyarlanmış olup yaş yaş, seviye seviye ilerleme sağlanan hedeflerden oluşan özel bir program eşliğinde yapılmaktadır.